Téma pasivního příjmu mě vždy fascinovalo. Prvně jsem na něj narazil v knize Bohatý táta chudý táta, následně v knize Čtyřhodinový pracovní týden (která mě přiměla k tomu, abych skončil po 7 letech práci zaměstnance :-).

I díky výše zmíněným publikacím se začaly všude na Internetu povalovat zaručené informace, jak s minimem úsilí vydělat maximum peněz. Jasně, pokud bude mít štěstí a trefíte na vhodný segment, může tomu tak skutečně být. Rozjedete mašinku na peníze a s minimálním (ideálně žádným dalším) úsilím vyděláte peněz více, než byste získali při každodenním chození do zaměstnání.

Myslím si, že i díky těmto všem pozitivně laděným článkům se on-line podnikatelé rojí, jak houby po dešti. Pokud navíc někdo ze schopnějších on-line podnikatelů zveřejní své know-how, jak snadno k výdělku přišel, ihned je Internet zaplaven nejrůznějšími klony onoho úspěšného projektu. Některé klony projektů jsou pak dokonce úspěšnější, než ty od původního autora myšlenky.

Krásným příkladem je Bronzi, který si „díky“ svým reportům zisků a otevřenému popisu oblasti, ve které působil, vytvořil obrovskou konkurenci, která jej postupně porážela ve výsledcích přirozeného vyhledávání, aby jeho příjmy klesaly a klesaly, až se nakonec rozhodl k ukončení zveřejňování svých příjmů.

Makejete, jinak vás konkurence porazí

Právě Bronzi byl v době mých začátků s on-line podnikáním mým velkým vzorem a s radostí jsem hltal měsíční reporty o růstu jeho zisku.

Nelenil jsem tedy a každý večer jsem po práci „vyšíval“ na svých projektech. První cca rok jsem se svým webům věnoval zhruba 6 hodin denně a veškerý další volný čas, a to včetně víkendů. Výsledkem byl postupný růst mých zisků, který vrcholil v loňském roce, kdy jsem v lednu 2013 vydělal 4.500Kč, v prosinci pak téměř 60.000Kč. Zaznamenal jsem tedy růst během 12 měsíců o 1300%.

Makejete, jinak vás vyhledávače nebudou mít rádi

V letošním roce mé příjmy značně kolísají. Je to dáno tím, že se svému on-line podnikání věnuji stále méně a méně. Od června letošního roku jsem na své portfolio webů téměř nesáhl, jelikož jsem musel řešit záležitosti okolo svého nového bydlení a také okolo off-line podnikání. Z těchto dvou důvodů postupně dochází k tomu, že mé weby postupně ztrácejí pozice ve vyhledávačích (některé z webů nejsou vůbec aktualizované) a tak místo růstu přichází stagnace a chvílemi velmi prudký pád.

Srovnání „pasivního příjmu“ v letech 2013 a 2014

Pasivní příjem v letech 2013 a 2014

Pasivní příjem v letech 2013 a 2014

Na výše uvedeném obrázku je hezky vidět rozdíl mezi rokem 2013, kdy jsem se svým projektů opravdu věnoval a zlepšoval je a mezi rokem 2014, kdy jsem se snažil pouze o udržování webů v chodu, a to s minimem vynaloženého úsilí. Závěr si jistě udělá každý sám.

Nutno podotknout, že v letošním roce vlastním ještě o něco málo více projektů, než v roce předchozím. Navíc mnoho z webů je staršího data a tak by se dalo očekávat, že návštěvnosti a zisky spíše porostou.

Existuje tedy ten bájný pasivní příjem?

Neexistuje!

V krátkodobém horizontu, jako tomu bylo v mém případě, můžete sice rýžovat i v době pasivity. Z dlouhodobého hlediska se ale jedná o stav neudržitelný. Vždy je potřeba na projektech pracovat a dále je zlepšovat, abyste měli navrch nad konkurencí. To je dle mých zjištění ta jediná cesta, jak se udržet a případně růst.

Nejlepší východisko tak vidím v delegování práce (texty, linkbulding, sociální sítě, …), kterou nechcete dělat, jelikož vás nebaví, stojí vás zbytečně času nebo ji neumíte a vy si navíc můžete dovolit občas vůbec nepracovat a přesto krásně růst :-)