Napsal: Josef Kroupa 30. ledna 2013

Počátkem roku 2013 vešla v platnost novela zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje pravidla ohledně poskytování služeb do zahraniční a nutného plátcovství. Pokud jste do konce roku 2012 poskytli službu zahraničnímu subjektu, okamžitě jste se stali plátcem DPH, mimo jiné i pro domácí trh. Kvůli tomuto faktu se spousta podnikatelů na Internetu vyhýbala poskytováním služby AdSense na svých stránkách a radši volili českou alternativu – Sklik, případně si nechávali zobrazovat reklamy od jiného plátce DPH, který jim za určitý poplatek ze zisku z AdSense peníze přefakturovával.

Novelizací zákona o dani tato nutnost padá, a pokud poskytnete službu do zahraničí (např. AdSense), stačí se zaregistrovat jako Identifikovaná osoba k DPH. Pokud potřebujete získat více informací, doporučuji přečíst tento přehledný článek.

Jak jsem se stal identifikovanou osobou

Sám jsem se v minulém týdnu rozhodl, že se místo plátcovství DPH stanu identifikovanou osobou. Mohu tak z první ruky popsat veškerá úskalí, která vás mohou při tomto procesu potkat.

Celý proces je jednoduchý a i přes naprostou nevědomost poradkyň u nás na finančním úřadě, se jedná o akt, který vám nezabere více jak 10 minut.

Přestože jsem šel na FÚ relativně připraven, musel jsem na úřad ještě po druhé. Za prvé jsem nevěděl, jaké jsem měl souhrnné příjmy za posledních 12 měsíců (položka, která je ve formuláři a musíte ji vyplnit). Za druhé po mně pracovnice úřadu chtěla vypracovaný přehled obratů za poslední tři roky, avšak rozpracovaný do jednotlivých měsíců. Do jednoduché Excelové tabulky jsem tedy po jednotlivých měsících sepsal své měsíční výdělky, papír podepsal a vyrazil jsem na úřad pro druhý pokus. Zkoušel jsem o tomto přehledu najít více informací, ale nic jsem nikde nenašel. Je tedy možné, že se jedná o specifikum konkrétních osob pracujících na mně dostupném pracovišti a po vás to nikdo nebude chtít, přesto radši na tento faktu upozorňuji.

Zmíněné pracovnice po mně totiž nakonec chtěli napsat i činnost, kvůli které se stávám identifikovanou osobou a tuto činnost jsem musel napsat na druhou stranu mnou vypracovaného přehledu příjmů. Dokonce jsem nakonec musel napsat i pro koho budu tuto službu poskytovat, tedy pro Google. Jsem přesvědčen, že tento bod je pouhým výmyslem mně přidělené pracovnice, ale radši buďte připraveni na vše :-)

Poslední věcí, která mě při vyplňování formuláře pro přihlášení k dani překvapila a která by se nemusela každému líbit, je nutnost uvést číslo účtu, které bude následně veřejně viditelné. Údajně pro zajištění vaší věrohodnosti. Pokud tedy máte jen jeden účet, který používáte i pro osobní účely a nechcete jej zveřejňovat, doporučuji zřízení ještě druhého účtu, právě pro účely podnikání. Pokud se však rozhodnete, že si tento druhý účet zřídíte až zpětně, musíte opět zajít na Finanční úřad a tam tento nový účet nahlásit. Prostě pakárna.

Co si tedy vzít s sebou, pokud se chcete stát identifikovanou osobou?

  • Rodné číslo – pokud jej neznáte – bude z něj tvořeno vaše identifikační číslo
  • Souhrnný součet tržeb za posledních 12 měsíců
  • Přehled vašich výdělků za poslední tři roky, rozepsaný na jednotlivé měsíce
  • Číslo bankovního účtu, který budete chtít se svým identifikačním číslem svázat

A nakonec dostatkem trpělivosti s lidmi na úřadě, třeba ale budete mít více štěstí, než jsem měl já ;-)

Pravidelné souhrnné hlášení

Pokud se ptáte, zda je nutné dále podávat pravidelně nějaká přiznání, tak vězte, že ano. Každý měsíc, v němž přijmete platbu ze zahraničí, musíte vyplnit přehled – souhrnné hlášení k DPH. Pro více informací o tomto procesu vás opět odkáži sem.