Budou to čtyři roky co jsem se stal identifikovanou osobou a jelikož pravidelně inkasuji peníze zahraničí, podávám každý měsíc souhrnné hlášení.

Jelikož se mě na tento proces někteří z vás opakovaně ptají, rozhodl jsem se v tomto článku ukázat, že to není nikterak náročný úkon a zvládne jej snadno každý.

Na konci článku navíc přikládám vzorový soubor ke stažení.

Jak vyplnit souhrnné hlášení od 1.1.2016?

Souhrnné hlášení se podává pouze elektronicky a to prostřednictvím aplikace EPO, přejděte proto na stránky daňového portálu, konkrétně do sekce Elektronické formuláře, kde vyberte volbu Souhrnné hlášení VIES (EPO2) a klikněte na tlačítko Průvodce.

Průvodce vyplněním: krok 1 ze 3

Údaje o finančním úřadu

Údaje o finančním úřadu

Na této stránce vyplňte informace o finanční úřadu, pod který spadáte, vyplňte své daňové identifikační číslo (DIČ) a hlavně vyplňte měsíc a rok, za které souhrnné hlášení k DPH podáváte.

VIES (VAT Information Exchange System ) je elektronický systém, který umožňuje přenos informací týkajících se registrace k DPH v rámci Evropské unie (tzv. ověřování platnosti DIČ k DPH).

Pole Forma SH nechte zatržené na volbě souhrnné hlášení. Pokud jste hlášení již odeslali, avšak jste sami nebo přes pracovníka z finančního úřadu zjistili, že v něm máte chybu, potřebujete odeslat následné souhrnné hlášení – vyberte tuto volbu.

Přejděte na další stránku výběrem volby Další krok, která se nachází vpravo nahoře.

Průvodce vyplněním: krok 2 ze 3

Identifikace daňového subjektu

Identifikace daňového subjektu

Na této stránce typ daňového subjektu (zda jste fyzická či právnická osoba), vyplňte údaje o své osobě, jméno, příjmení, adresu, stát.

A opět přejděte na další stránku…

Průvodce vyplněním: krok 3 ze 3

Údaje o příchozích platbách

Údaje o příchozích platbách

Na této stránce vyplňujete informace o platbách, které vám v daném období přišly.

Na modelovém příkladu je vidět, že v daném měsíci mi přišly dvě platby, první z nich je od Googlu, ta druhá z provizní sítě Cj.com (Commission Junction).

Číselník zemí - souhrnné hlášení

Kódy zemí

Údaje pro Google
Kód země: IE – Irsko
DIČ pořizovatele: 6388047V (DIČ Googlu)
Kód plnění: 3 (poskytování služeb)
Počet plnění: 1 (pokud máte plateb více, toto číslo náležitě navyšte)
Celková hodnota plnění: částka, kterou jste v daném měsíci od Googlu přijali

Údaje pro Cj
Jelikož tento partner také sídlí v Irsku a v daném měsíci jsem obdržel pouze jednu platbu, liší se na druhém řádku pouze daňové číslo a ostatní položky zůstávají stejné.

DIČ pořizovatele: 9690375D (DIČ CJ.com)

Kódy plnění pro souhrnné hlášení

kód plnění 0
– dodání zboží do jiného státu EU,

kód plnění 1
– přemístění obchodního majetku plátcem do jiné členské země,

kód plnění 2
– dodání zboží prostřední osobou při třístranných obchodech,

kód plnění 3
– poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Závěrečná stránka vyplnění formuláře

Závěrečná stránka formuláře VIES

Závěrečná stránka formuláře VIES

Na poslední stránce máte hned několik možností, jak dále pokračovat.

1. Kontrola chyb v písemnosti: pokud tam zde nějaké chyby uvedeny, objeví se vám tlačítko Protokol chyb: po jeho rozkliknutí vidíte chyby přehledně vypsány – na danou chybu lze kliknout, čímž se dostanete na stránku, kde se daná chyba vyskytuje.

2. Uložení pracovního souboru – tento krok doporučuji určitě provést a to hlavně v případě, kdy souhrnné hlášení vyplňujete poprvé a budete jej podávat i v dalším měsících. Po prokliku tlačítka Uložení pracovního souboru budete přesměrováni na stránku, kde můžete vzorové hlášení uložit k sobě na počítač a to ve formátu XML.

Kontrola a odeslání písemnosti

Kontrola a odeslání písemnosti

Při podávání souhrnného hlášení v dalším měsíci tak můžete tento soubor použít pro import dat, kdy pouze přepíšete změněné hodnoty a daný proces vám tak zabere pouhé minimum času.

3. Úplný opis k tisku – formulář s daty si můžete vygenerovat ve formátu PDF a následně jej vytisknout.

4. Odeslání písemnosti (podání) – proklikem tohoto tlačítka přejdete na závěrečnou fázi odesílání dat na finanční úřad.

Odeslání písemnosti

V posledním kroku procesu podání hlášení máte tři možnosti:

  1. Nepodepisovat podání – podání odešlete elektronicky na finanční úřad, vytisknete formulář, který se objeví po odeslání. Podepsaný formulář fyzicky doručíte na příslušný FÚ.
  2. Ověření identity přihlášením do datové schránky – pokud máte datovou schránku, ověřte svoji identitu s její pomocí.
  3. Podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu – pokud vlastníte kvalifikovaný certifikát, ověříte podání s ním.
Odeslání písemnosti

Odeslání písemnosti

Sám jsem dva a půl roku podání tiskl a fyzicky nosil na finanční úřad. Jelikož mě celý proces zdržoval a často mi trvalo, než jsem podání fyzicky na úřad doručil, zřídil jsem si certifikát od České pošty a odesílám certifikát s jeho využitím.

Pokud vám prohlížeč při podepisování certifikátem hází chybu s podepisovacím appletem, doporučuji přečíst tento článek.

Do kdy podat souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení byste měli podat nejpozději do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce.

Opravné hlášení – následné souhrnné hlášení

Pokud jste zjistili, že jste podali souhrnné hlášení s chybnými údaji, jste povinni do 15 dnů od zjištění chyby zjednat nápravu a podat následné souhrnné hlášení.

Nulové souhrnné hlášení

Mnoho lidí se ptá, zda mají podávat nulové souhrnné hlášení, tedy hlášení v měsíci, kdy ze zahraničí nepřijali žádnou platbu.

V zákoně o DPH č. 235/2004 Sb., § 102 je uvedeno toto:

Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil dodání zboží, poskytnutí služby, …

Z této věty vyplývá, že v případě, kdy jste v daném měsíci nepřijali žádnou platbu, souhrnné hlášení neodesíláte! Pokud například používáte účetní software Pohoda a v daném měsíci jste neobdrželi platbu, tento program vám možnost odeslání hlášení také nenabídne…

Stažení vzorového souhrnného hlášení

Návod, jak vzor použít:
Stáhněte *.XML soubor, který si uložte na PC. Přejděte na stránky daňového portálu, kde vyberte Souhrnné hlášení VIES – v dalším kroku klikněte na tlačítko Načtení souboru – Vybrat soubor, na PC najděte daný soubor, vyberte jej a otevřete. V načtením formuláři následně pokračujte výběrem volby Načíst, kterou najdete v pravé horní části.

Jelikož chcete hodnoty změnit, pokračujte výběrem volby Úprava ve formuláři – Průvodce a postupně změňte všechny pole podle svých údajů. V posledním kroku, na stránce Závěrečná stránka vyplnění formuláře, doporučuji využít volby Uložení prac. souboru. Tím si uložíte vzor s vlastními údaji na PC a v dalším měsíci vám bude stačit změnit pouze datum, odběratele a částky :).